Prethodni projekti

PROJEKAT GODINA KONKURS IZNOS EUR NOSILAC/PARTNER
SAVJETOVALISTE ZA DEMENCIJU 2017 IGRE NA SRECU -MINISTARSTVO FINANSIJA 2,817.00 NOSILAC
OMLADINSKA LICNA KARTA ZDRAVLJA 2018 MINISTARSTVO SPORTA I MLADIH 4,000.00 NOSILAC
DOSTOJANSTVO STAROSTI 2018 GLAVNI GRAD PODGORICA 4,000.00 NOSILAC
GERONTO DOMACICE 2018 ZAVOD ZA ZAPOSLJAVANJE CG 15,960.OO NOSILAC
GERONTODOMACICE 2019 ZAVOD ZA ZAPOSLJAVANJE CG 5,320.00 NOSILAC
DEMONSTRATE-NOVE METODE ZA STRATIFIKACIJU KANCERA I ALZHEIMEROVE BOLESTI KOD PACIJENATAU CRNOJ GORI 2019 MINISTARSTVO NAUKE 82,948.00 PARTNER