Podrška kulturnom stvaralaštvu starih i dementnih lica

Godisnji izvjestaj Alzheimer Europe o broju oboljelih od Demencije po drzavama i predvidjeni rasta za naredni period
April 14, 2020
Peticija: VAKCINE ODMAH!
January 28, 2021

Podrška kulturnom stvaralaštvu starih i dementnih lica

Obraćanje predstavnice NVO Futura Alme Orahovac povodom podrške i finansiranja projekta i potpisivanja ugovora sa Glavnim gradom Podgorica možete pogledati na videu ispod