O nama

PROJEKAT „SAVJETOVALISTE ZA DEMENCIJU„

Udruženja građana “NVO FUTURA ” je  nastalo sa cilem -pomaganje oboleljelim  i edukacija svih osoba koje dolaze u kontakt sa oboleljim od demencije, posebno osobama iz najuže porodice.

ALCHAJMEROVA BOLEST najvise pogadja porodicu oboljelog,obi su ti koji se svakodnevno susrecu I suocavaju sa raznraznim poteskocama,koje nosi ova bolest zavisnosti od stadijuma u kojoj se oboljela osoba nalazi .
Djelovanje našeg udruženja je usmjereno na pravilan tretman oboljelih i uspostavljanje pozitivne komunikacije  izmedju oboljeli I porodica  kako  bi se podigao kvaliteta međusobnih emocionalnih odnosa.

Porodica treba da bude najznacajnija podrska !

Odgovornost za pacijente uglavnom pada na njihovu porodicu. Oni koji se brinu za pacijenta moraju biti na stalnom oprezu zbog mogućnosti da bi pacijent mogao odlutati, ili se uzrujati ili se zbuniti na način koji može biti opasan ne samo za pacijenta već i za druge ljude oko njega. Gubljenje sposobnosti prepoznavanja lica izaziva veliki duševni bol.

 

Glavne aktivnosti projekta sa cijom smo poceli realizacijom su:

 • Projekat ,, SAVJETOVALISTE ZA DEMENCIJU “ obuhvata osobe starijeg dobi,demente osobe ,njihove porodice,njegovatelje
 • nabavka i distribucija brosura namjenjenih porodicama oboljelih od demencije . Sadrzi neophodne informacije o prirodi bolesti kao i preporuke za porodice i njegovatelje ,kako bi im na neki nacin pomogli da savladaju niz poteskoca na koje nailaze .
 • Predavanja na temu Demencije i kako uociti simptome na vrijeme od strane strucnih lica i doktora
 • Proširivanje znanja kroz slajdove
 • kreativna radionica , (klubovi penzionera,savjetovaliste,dom za stare) integretavina art psihoterapija
 • tretmani oboljelih i prakticni savjeti
 • formiranje sajta ,putem kojeg bi se registrovala oboljela lica i pravila baza podataka
 • pomoc u vidu posredovanja u nabavci potrebnih ljekova ,sredstava za higijenu potrebnih za osobu oboljelu od demencije.
 • Saradnja sa nadležnim institucijama; kao i posredovanje pri ostvarivanju tudje njege
 • snimanje i montaža implementacije projekta;
 • medijsko praćenje projekta.
 • Strucni sastanci ,seminari
 • posjeta klubova penzionera i starackih domova

CILJ PROJEKTA

Vjerujemo da bolja informisanost moze unaprijediti kvalitet zivota i oboljelog i onoga ko ga njeguje, Kod nas u Crnoj Gori ne postoji adekvatna ustanova smještaj lica oboljelih od AB i mi smo prvo savjetovalište za demenciju. 

 • Komunikacija sa oboljlim se mora voditi na specifican nacin kao i sa njihovom poridicom i njegovateljima
 • Uskoro  otvaramo  prostoriju namijenjenu za nase aktivnosti , koji ce biti do kraja  godine  obezbijedjen i opremljen   kako bi strucna lica i zaposleni u savjetovalistu mogli nesmetano obavljati posao i pomagati oboleim i njihovim porodicama.
 • Glavni cilj ovog projekta jeste kreiranje i podizanje svijesti, kako kod oboljelih tako i kod njihovih porodica i njegovatelja
 • Informisanje pojedinaca i sire zajednice o problemima i poteskocama koje prosuzrokuje Alchajmerova bolest demencija.
 • Pomoc pri ostavrenjeu tudje njege,pri obezbjedjianju potrebnih medikamenta i sredstava za licnu higijenu.
 • Davanje smjernica porodicama i da se kroz teorijska i praktična predavanja, kreativne radionice, brosure   bliže upoznaju sa  demencijom,stadijumima,uzrocima i pravilnom njegom i tretmanom bolesnika.
 • Saradnja sa nadleznim institucijama.
 • Osvjescivanje zajednice i ukazivanje na probleme.
 • Pravljenje baze podataka i registracija oboljelih i obezbjedjivanje indentifikacionih narukvica .
 • Da kroz savjetovaliste omugucimo razgovor sa strucnim licima (neurolozi,psiholozi,psihijatri,sociolozi,internisti  )
 • Za kasniji period formiranje kroz savjetovaliste i smjestajnih jedinica

Savjetovaliste je jedan od koraka ka podizanju kvaliteta međusobnih

emocionalnih odnosa oboljeli-porodica

Očekivani rezultati

Očekivani rezultati reflektovali bi se na upoznavanje šire populacije sa problematikom demencija, edukovanje članova porodice pacijenata sa demencijom, premošćavanje i bolja sinteza između svjesnog i nesvjesnog upotrebom umjetničkih medija kao terapijskog sredstva, obezbijeđivanje podrške institucija za takve pacijente, omogućavanje njihovog stalnog praćenja od strane specijalista i ordiniranje adekvatne terapije i tehničkih pomagala.

 Publikacije i drugi rezultati

 • izrada po 1000 kom  primjeraka brošura –vodica
 • obavještenja i objašnjenja za upotrebu site-a i registraciju
 • kalendar aktivnosti Udruženja za 2017. Godinu
 • https://youtu.be/gCdhfIG10TY gostovanje na jutarnjem programu DR Mladen Debeljevic Neurolog i Alma Orahovac – predstavnik NVO Futura

Ciljevi udruženja  za 2017 -2018 su:

 • Otvaranje savjetovalista i obozbijediti prostor za rad i savjetovanje
 • Organizovanja grupnih kreativnih individualnih i grupnih psihoterapijskih radionica za pacijente i clanove njihovih porodica
 • održavanje predavanja i konferencija ,strucnih lica
 • pravljenje baze podataka i registrovanje oboljelih lica
 • pomoc za ostvarenje tudje njege i potrebnih medikamenata
 • organizovanje seminara za edukovanje.

Izvještaji