Godisnji izvjestaj Alzheimer Europe o broju oboljelih od Demencije po drzavama i predvidjeni rasta za naredni period

Demencija u doba pandemije COVID-19
April 14, 2020
Podrška kulturnom stvaralaštvu starih i dementnih lica
January 15, 2021

Godisnji izvjestaj Alzheimer Europe o broju oboljelih od Demencije po drzavama i predvidjeni rasta za naredni period