Demencija u doba pandemije COVID-19

April 14, 2020
Godisnji izvjestaj Alzheimer Europe o broju oboljelih od Demencije po drzavama i predvidjeni rasta za naredni period
April 14, 2020

Demencija u doba pandemije COVID-19

Preporuke za Demenciju u vrijeme pandemije COVID-19
Dokument sadrzi i podatke o broju oboljelih od Demencije u Crnoj Gori iz godisnjeg izvjestaja Alzheimer Europe i stopa rasta za naredni period
Hvala kolegama iz organizacije AIR za pripremu dokumenta Demencija U BiH #demencijaubih

Futura podrzala izradu dokumeta

preporuke Demencija u vrijeme pandemije Covid 19 Crna Gora