Pomoć osobama sa demencijom!

Udruženja građana “NVO FUTURA ” je nastalo sa ciljem - pomaganje oboljelima i edukacija svih osoba koje dolaze u kontakt sa oboljelim od demencije, posebno osobama iz najuže porodice.

zdrav1zarazenm
Kontaktirajte nas za pomoć

Prvo savjetovalište za demenciju u Crnoj Gori


Detaljnije

Pogledaj našu brošuru

SlucajAlch

Demencija

Demencija je zajednički naziv za sve poremećaje pamćenja i drugih intelektualnih funkcija koji su dovoljno ozbiljni da ometaju svakodnevno funkcionisanje.

Alchajmerova bolest

Najvise pogađa porodicu oboljelog, oni su ti koji se svakodnevno susreću I suočavaju sa raznoraznim poteškoćama,koje nosi ova bolest u zavisnosti od stadijuma u kojoj se oboljela osoba nalazi .